Make your own free website on Tripod.com

Kaagiga ja kaagil

  Wie sie mich binden und packen!
Zum Blutstuhl bin ich schon entrückt
Schon zuckt nach jedem Nacken
die Schärfe, die nach meinem zückt.
Stumm liegt die Welt wie das Grab!

Tunnen timuka kätt oma tukal
mind tapalavale viiakse.
Juba võpatab iga kukal,
kui minu kaelale vihiseb raud.
Maailm on vait kui haud!

J. W. v. Goethe, Faust I. (A. Sanga tõlkes)

Käesolev pisike ülevaade on pühendatud kriminaalpreventsiooni erinevatele meetoditele, nii sellistele, mis on käesoleval momendil kasutusel, kui ka neile toredaile meetoditele, mis teenimatult (või teenitult)

Üksikud karistuste liigid

Esitatud karistusliike puudutavad viited on jaotatud vastavalt karistuste liigile. Antud jaotises on käsitletud konkreetseid karistusliike, kusjuures põhirõhk on pandud tehnilistele üksikasjadele.

Võllasurm

Naise poomine Iirimaal XIX saj keskelTyburn Tree - ülevaade Tyburni võllakompleksist Londonis, käsitletud on hukkamispaiga ajalugu, samuti toodud mõned konkreetsed juhtumid ning valik gravüüre..ingliskeelne

British executions- Dave Pacey statistika hukkamiste kohta Suurbritannias. Samas ka andmeid timukate kohta. Sisaldab tabelid kõigi Inglismaal toimunud hukkamiste kohta alates aastast, mil avalikud hukkamised lõpetati. Eelneva perioodi kohta osalised andmed. samalt autorilt ka hukkamised USA-s. ingliskeelne

The hanging- Briti poomistraditsiooni üksikasjaline käsitlus. Lehtedel tutvustatakse erinevaid poomistehnikaid, samuti on toodud tabelid Inglismaal toimunud hukkamiste kohta. eraldi on vaadatud mitmeid juhtumeid nii Inglismaal kui väljaspool seda. Eraldi on välja toodud Inglismaal poodud naised ning on peatutud timuka ametit pidanutel. Lisaks on vaadeldud ka teisi surmanuhtluse liike. ingliskeelne

Richards History Albums - Hangmen & Executioners- Inglismaa timukad. Lühitutvustused ja pildid. ingliskeelne

Avrättningar- ülevaade Briti poomistraditsioonist. Samas lühiülevaade ka kaela kaksamisest, gaasikambrist ja elektritoolist. rootsikeelne

Muud liigid

A Decapitation Miscellany- kaela kaksamisele pühendatud lehed.ingliskeelne

The Guillotine - Guillotine-Net- Põhjalik ülevaade giljotiini ajaloost.ingliskeelne (samalt autorilt veel The Guillotine Museum, The Home Page of Madame Guillotine, Madame Guillotine & The Guillotine Fressie's Home Page)ingliskeelnerootsikeelnesaksakeelne

Üks levinuimaid ülekuulamismeetod.The electric chair- ülevaade elektritooli ajaloost. Sisaldab rohkelt materjali elektritooli teemal. Peamiselt käsitletud Sing- Singi (New- York) elektritooli.ingliskeelne

Roadside America: Electric Chairs- andmeid USA elektritoolidest kui turismiobjektidest. ingliskeelne

History of Stocks and Pillories - jalapakud ja kaelapuud, põhjalik ülevaade ajaloost. ingliskeelne (samal teemal ka Stocks and Pillories, mis sisaldab fotosid ja filmikaadreid erinevatest jalapakkude ja kaelapuude vormidest)ingliskeelne

D'Arc Visions Home - tulesurm, samas ka ülevaade Jeanne D'Arci põletamisest koos valiku piltide ja filmikaadritega.ingliskeelne

Le Chat - International Cat of Mystery - ristilöömisele pühendatud leheküljed. ingliskeelne

Boiled Alive! küllalt eksootilisele karistusviisile- nimelt õlis/tinas/vees keetmisele pühendatud leheküljed. ingliskeelne

III Riik

Antud jaotises toodud viited käsitlevad III riigi ja tema liitlaste õigussüsteemi ja repressiooniaparaati, samuti inimsuse vastastes kuritegudes süüdistatute protsesse. Eesmärgiks on antud juhul anda ettekujutus küllalt lühikese aja jooksul loodud märkimisväärselt effektiivse repressiooniaparaadi toimemehhanismidest, samuti selle aparaadi koosseisu kuulunud isikute mõttemaailmast.

Mussolini armuke Clara Petacci jalgupidi pooduna Milaanos 1944.Ausstellungsübersicht - Põhjalik ülevaade Auschwitz- Birkenau koonduslaagristsaksakeelne

Auschwitz Präsentation- mõningaid materjale naistest Auschwitzis, mälestused ja joonistused.saksakeelne

Nizkor FTP file: camps/bergen-belsen/images/British_Liberation_Film- Bergen- Belseni koonduslaagri vabastamisel brittide poolt võetud kaadrid. Projekt Nizkor. ingliskeelne

USHMM Information Access USA Holocausti Memoriaalmuuseumi fotoarhiivi otsimismootor. ingliskeelne

Angeklagt: SS-Frauen vor Gericht -Claudia Taacke rikkalikul materjalil põhinev ülevaatlik käsitlus naistest SS-i ridades. Lisaks üldisele ülevaatele on käsitletud ka konkreetseid juhtumeid (Irma Grese, Vera Salvequart, Herta Oberheuser ning Anneliese Kohlmann)saksakeelne

War criminals and traitors- Info II maailmasõja aegsest briti spionaaživõrgust euroopas, samuti sõjakurjategijate üle peetud kohtuprotsessidest. ingliskeelne

Holocaust - Welcome from The Mining Co- holokaustiteemaline väljapanek virtuaalserveril. ingliskeelne

http://www.interlog.com/~mighty/- ülevaade naiste saatustest II maailmasõja ajal. ingliskeelne

Gallery of Holocaust Images- väike holokaustiteemaline pildigalerii. ingliskeelne

Milano, 28 April 1945- fotod jalgupidi poodud Mussolinist kaaslastega. ingliskeelne

Widerstand gegen den Nationalsozialismus im deutschen Südwesten- Edela- Saksamaa antifašistliku liikumise lugu.saksakeelne

 

USA

Demokraatiatest lääne mõttes on just USA-s rangete karistuste kohaldamine õigussüsteemi lahutamatu osa. Samal ajal, kui Euroopas on mindud üle leebematele meetoditele, on USA oma kohtusüsteemi omapära tõttu vangide arvult tuhande elaniku kohta maailmas esirinnas, samuti on surmanuhtlus pärast selle taaskehtestamist 1976 igapäevane kohtupraktika osa. Nii nagu kasvab vangide arv, on ka surmanuhtluse kohaldamine viimastel aastatel sagenenud. Järgnevas mõned viited karistustest USA-s.

Death Penalty for Female Offenders- Victor L. Streibi põhjalik käsitlus surmanuhtluse kohaldamisest naistele USA-s sellel sajandil. ingliskeelne

RZ-Online (News): "Schwarze Witwe" hingerichtet - Judias Buenoano- seni viimane USA-s hukatud (30 märtsil 1998) naine saksakeelne(samal teemal Judy Buenoano Executed in Floridaingliskeelne).

RZ-Online: Wird Karla Tucker hingerichtet? - Karla Faye Tucker- üle 130 aasta esimene Texases hukatud (2 veebruaril 1998) naine saksakeelne(samal teemal näiteks Karla Faye's Homepageingliskeelne, Karla Fay Tucker Executioningliskeelne, Berliner Morgenpost Onlinesaksakeelne, Karla's Exclusive Final Interviewingliskeelne, In memory of Karla Faye Tuckeringliskeelne)

The Debra Jean Milke Case- USA-s surmamõistetud naisele pühendatud leht, mis püüab tõestada, et Debbie ei tapnud oma pisipoega. ingliskeelne

For Darlie Routier- seni viimase Texases surma mõistetud naise süütust tõestada püüdev lehekülg. ingliskeelne

Julius & Ethel- Sing- Singi elektritoolil oma lõpu leidnud Julius ja Ethel Rosenbergi lugu. ingliskeelne

Abraham Lincoln Assassination Abraham Lincolnile tehtud atendaati käsitlevad lehed. Sisaldavad fotosid süüdimõistetute hukkamisest. ingliskeelne

My Great Aunt's Lynching- need lehed on pühendatud Cattle Kate lintšimisele Wyomingis 1889. Autor üritab Ellen Watsoni mainet puhastada, väites et väidetav karjavargus aset ei leidnud ning tegemist oli Bothwelli- nimelise karjaparuni trikiga tülika konkurendi kõrvaldamiseks. ingliskeelne

 

Juhtumid

Selles jaotises on antud mõned viited konkreetsetele juhtumitele, mida antud ülevaates on käsitletud või mis võiksid muul põhjusel huvi pakkuda. Antud juhuhtumid on aset leidnud erineval ajal ja erinevais paigus, viiteid on nii viimastele surmanuhtluse täideviimistele USA-s, kui ka sajanditetagustele sündmustele.

Ruth Ellis - an alternative view- viimase Inglismaal poodud naise lugu. Ruth Ellis poodi 13 juulil 1955. ingliskeelne

Jean Lee- viimane Austraalias poodud naine. Jean Lee poodi 19 veebruaril 1951. (samal teemal luuletusi The last days of Jean Lee) ingliskeelne

Ida- Timori olukorrale pühendatud leheküljed, samas pakitud pildikollektsioonid (osa neist fotodest üksikult) ingliskeelne

RAWA naiste olukorrale Afganistanis pühendatud lehed. Sisaldavad konkreetsete juhtumite kirjaldusi ja fotogaleriid. ingliskeelne

Home page der Mörderin Margarete Beier - ülevaade Saksimaal giljotineeritud Grete Beieri juhtumist. Sisaldab muuhulgas juhtumit käsitlevaid ajaleheväljalüikeid ja Grete kirju.saksakeelne

Il Solaio- lühiülevaade Grete Beieri juhtumist, samas ülevaated veel paarist juhtumist.itaaliakeelne

South African crimes valik Lõuna- Aafrika juhtumeid. ingliskeelne

Bad Girls- antud lehel on vaadeldud nii metsiku lääne kangelasi, vabadusvõitlejaid kui ka Kariibi mere piraate.saksakeelne

Famous murders through history Greg Manningi kogutud juhtumid. Peamiselt on käsitlemist leidnud Briti mõrtsukad, vähemal määral ka USA ja muu päritoluga kurjategijad. Lisaks juhtumite kirjeldustele on lisatud ka pildigalerii ja paari timuka elulood. ingliskeelne

Karistustest üldiselt

Antud jaotises toodud viited puudutavad kriminaalpreventsiooni üldiselt. Täpsemalt on keskendutud konkreetsete karistusliikide määramisele erinevate kuritegude eest. Erinevalt eelnevatest jaotistst on põhirõhk mitte konkreetsete karistuste tehnilistel aspektidel vaid just nende kohaldamise statistikal.

Bambergische Peinliche Halsgerichtsordnung. Bambergi kaelakohu seadustik 1507 aastast, mis sai aluseks Karolina (CCC) väljatöötamisel.saksakeelne

Death Penalty for Female Offenders- Victor L. Streibi põhjalik käsitlus surmanuhtluse kohaldamisest naistele USA-s sellel sajandil. ingliskeelne

ABC News.com: Women on Death Row- info USA-s surmamõistetud maiste kohta. ingliskeelne

Death Penalty- ülevaade surmanuhtluse liikidest. Iga karistuste puhul on toodud näitena juhtumeid. ingliskeelne

Executions in the USA- Dave Pacey statistika hukkamiste kohtaa USA-s. Täelik tabel alates surmanuhtluse taaskehtestamisest 1976. Eeelneva perioodi kohta osalised andmed. Samalt autorilt ka briti hukkamised. ingliskeelne

Richards History Albums - Hangmen & Executioners- Inglismaa timukad. Lühitutvustused ja pildid. ingliskeelne

Capital Punishment in Modern British Law and Culture- T. P. Uschanovi ülevaade surmanuhtlusest Suurbritannias. ingliskeelne

Law enforcement in the past ülevaade erinevatest keha- ja ihukaristustest koos piltide ja viidetega.ingliskeelne

Mittelalterliches Foltermuseum- muuseum Rüdesheimis Reinimaal on spetsialiseerunud ajalooliste karistusviiside tutvustamisele.saksakeelne

Prisons and Death Penalty- Cecil Greeki viidete kogumik. ingliskeelne

JailBabes.com Home Page- USA vanglates viibivad naised otsivad kirjasõpru. ingliskeelne

Beier, Barbara - Titelseite- Barbara Beieri monograafia kohtumeditsiinilistest aspektidest muinasjuttudes. saksakeelne

Photoman's Handcuff Gallery- käeraudadele pühendatud leheküljed. Sisaldavad ka fotosid tuntud kurjategijatest. Näiteks Bonnie Brown Heady'st- ainsast sellel sajandil USA-s föderaalkohtu otsusega gaasikambrisse saadetud naisest. ingliskeelne

Homo Homini Lupus: Mõningaid andmeid surmanuhtluse kohta, samuti on käsitletud Auschwitzi gaasikambreid. saksakeelne

Themenwahl und verschiedenen Arten der Todesstrafe väike ülevaade surmanuhtlusest. saksakeelne

Nõiaprotsessid

Nõiaprotsessid kujutavad endast üht huvitavamat lõiku Euroopa ajaloost, olles omapärane segu keskaegsest usust dualistlikku maailmapiti, kus jumala kõrval ka kuradil märkimisväärne roll oli, kombineerituna renessanssi aktiivse eluhoiakuga tolle sarvilise enda kasuks tööle rakendamisel. Järgnevas toodud viited püüavad anda väikese ülevaate nõiaprotsesside tekkeloost ja nende peamistest vormidest.

Hexenjagd: Põhjalik ülevaade Saksamaa nõiaprotsessidest, illustratsioonid kajastavad peamiselt Franz Buirmanni tegevust Reinimaa lsaksakeelne. inglisekeelne versioon.ingliskeelne

Noitaoikeudenkäynnit- ülevaade Soomes toimunud protsessidest. Viiteid samast. soomekeelne

Joan's Witch directory- ülevaade nõiaprotsessidest Euroopas koos pildigalerii ja paljude viidetega. ingliskeelne

The Salem Witch Trials- Salemi nõiaprotsessid Uus- Inglismaal. ingliskeelne

Hexenverfolgung und Inquisition- ülevaade Püha Juurdluse tegevusest ja nõiaprotsessidest Reinimaal. saksakeelne

Brennende Scheiterhaufen am Warder See-Carsten Ingwertseni ülevaade Segebergi piirkonnas toimunud nõiaprotsessidest. saksakeelne

http://www.horb-alt.fds.bw.schule.de/ort/hexen/hexen1.htm- õhtukooli ühe klassi semestritöö nõiaprotsessidest. saksakeelne

Gendering Witchcraft, Endangering Women- lühiülevaade nõiaprotsesside tekkepõhjustest.ingliskeelne

Database of alchemical manuscripts- alkeemiaalased käsikirjad koos illustratsioonidega. Seos nõiaprotsessidega võiks olla selline- ülikud kasutasid alkeemikute teeneid, lihtrahvas nõidade omi.ingliskeelne

Dämonologie in Versen- Manfred Overmanni "Demonoloogia värssides": Omapärane katse nõiaprotsessid ja ka mõned muud demonoloogiaga seotud nähtused värsivormi seada. saksakeelne

 

Saateks Märkusi Otsing Viited

Friday, 24. September 1999. A.

Kaagiga ja kaagil

Huviline võib tutvuda veel või uurida sisukorda.
Huviline võib vaadata või uurida sisukorda.