Make your own free website on Tripod.com

 

Antud otsimisvorm on ettenähtud sõnade otsimiseks käesolevatelt lehekülgedelt. Päringukeele selgituses on toodud otsimistehnika. Otsingu tulemuseks on loend, mis sisaldab linke leitud dokumentidele.

Otsi lehtedelt:

Päringukeel

Päringut on võimalik moodustada loogikaavaldiste abil. Kasutatavad operaatorid on AND, OR, ja NOT, lisaks sulud. Näiteks:

ruth ellis
leiab dokumendid, mis sisaldavad  kas sõna "ruth" või sõna "ellis" või mõlemat

ruth or ellis
sama, mis eelmine

ruth and ellis
leiab dokumendid, mis sisaldavad nii sõna "ruth" kui ka sõna "ellis"

ruth not ellis
leiab dokumendid, mis sisaldavad sõna "ruth" ja ei sisalda sõna "ellis"

(ruth not ellis) and elektritool
leiab eelmisest komplektist need dokumendid, mis sisaldavad lisaks  sõna "elektritool"

elektri*
leiab dokumendid, mis sisaldavad sõnega "elektri" algavaid sõnu

Tagasi päisesse